پنجشنبه ۱۲ مرداد ۰۲

كيف مدارك چرم

وب تخصصي آموزش چرم دست دوز ، آموزش چرم دوزي كيف پول ، آموزش چرم دوزي ،آموزش ساخت

آموزش ساخت كيف مدارك چرمي با الگو

۳۵,۶۷۸ بازديد

آموزش ساخت كيف مدارك چرمي با الگو

اين كيف نيار به سه فوت چرم و نيم متر آستر اشبالت دارد

الگوي جلوي كيف شماره 1:

 با توجه به طول و عرض مداركي كه داخل كيف مي‌گذاريم